Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 21 januari

Ds. Ruilof van Putten sprak in deze dienst over “Verantwoordelijkheid nemen”. In Nehemia 1 vers 6b staat: “Ik belijd de zonden die wij, Israëlieten, tegenover U hebben begaan, ook ik en mijn familie”. Het is niet vanzelfsprekend dat we onze verantwoordelijkheid nemen over onze schuld. In dit Bijbelgedeelte gebeurt dat wel. En niet zonder risico. Nehemia was schenker aan het hof van een Perzische koning en hij hoorde dat het niet goed ging met zijn volksgenoten in Israël. Hij was in de gelegenheid om daar iets aan te doen, maar dat kon ook heel verkeerd uitpakken. Pas 4 maanden na zijn gebed durfde hij de koning te vragen, omdat hij bang was voor de consequenties. Toch deinsde hij niet terug. Hij koos voor het collectief, zijn familie en zijn volk. Daarin laat hij het beeld van Jezus zien en belijdt de zonden van zijn volk.

We zien dat ook terug in het Onze Vader: “Vergeef ons, onze schulden”. Tegenover dit schuldbewustzijn staat vergevingsgezindheid van de Vader. God is rechtvaardig en liefdevol. Een Wonderlijke combinatie!

De dienst opnieuw bekijken:

YouTube player