Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 4 februari Close Reading  

We hebben met ds. Marrit Bassa een gelijkenis besproken aan de hand van “Close reading” (wat staat er nu eigenlijk?). De gelijkenis van de Wijngaard (Matteüs 20) is typisch een Koninkrijks-verhaal. Er zijn ongeveer 38 gelijkenissen en deze gelijkenis komt in 3 Evangeliën terug. De wijngaard is Israël. Dat wisten de omstanders allang op grond van Jesaja 5. En de landheer is God zelf. Ook dat was bekend. Hij stuurt niet zijn stroman, maar Hij gaat zelf. Jezus vertelt iets over hoe God handelt.

Verschillende werkers worden aangezocht op de markt. Steeds een nieuwe groep. Dat zegt iets over de grootte van de oogst. En iedereen ontvangt evenveel loon.

Rembrandt laat in een pentekening zien dat de laatste werkers als eerste worden uitbetaald en blij zijn met het loon dat zij ontvangen. Het is evenveel als het loon waarvoor de eerste groep werkers is aangenomen. Dat vinden wij vreemd omdat het niet past in onze visie op belonen (loon naar werken). In Gods nieuwe wereld gaat het niet om de wet van de sterkste (kapitalisme), maar om de genade van God. De genade is voor iedereen, maar niet iedereen wil het.

Het slot van deze gelijkenis vertoont parallellen met het einde van het verhaal van Jona. Jona wordt boos omdat de stad op het laatste moment tot bekering komt. God zegt dan: heb je moeite met Mijn vrijmacht en de reikwijdte van Mijn genade? Eigenlijk wel. En dat is voor ons wel herkenbaar. God leert ons “omdenken”.

Dienst nog een keer bekijken:

YouTube player