Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst, 4 februari

Ds. P. (Paul) Visser sprak over Johannes 14 en stond stil bij het thema: Hoe werkt de Heilige Geest in ons? Waaraan kun je dat merken? Er wordt weleens gezegd dat je dan een warm gevoel van binnen krijgt. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Hij zegt: de Geest zal onderwijzen, leren en leiden. Hij is de trooster, de erbij-geroepene. Want je komt er zelf niet uit als het gaat om God. Je bent niet te slim of te rationeel om te geloven en je hoeft ook niet emotioneel te zijn. Nee, je bent eerder te dom. Als de Geest komt, vallen de schellen van je ogen en zie je God. De Geest komt niet bij je, Hij komt zelfs in je wonen.

Het “hart” in de Bijbel zit in je hoofd. Het geeft aan hoe je er ten diepste over denkt; je twijfel en of je gelooft dat God bestaat. De Geest zal je duidelijk maken tot in het diepst van je gedachten. Niet overweldigend, maar met liefde en geduld wint Hij je voor Hem in. Dat is een geheimenis. De Geest is op ontelbare manieren bezig om over de hele wereld God bekend te maken. Hij kan overal doordringen.

Johannes spreekt ook over intimiteit die er is tussen God de Vader en de Zoon. En daarin word jij betrokken als de Geest in je gaat wonen en daarin blijft. Dat is ook nodig, want anders haak je zo af. De Geest zal het leren en in je uitwerken. Wat een almachtige God!

Dienst nog een keer bekijken:

YouTube player