Financiën

Collecteoverzicht januari 2018

Graag informeren we u maandelijks over de opbrengst van de collectes. In de maand januari was de totale opbrengst voor de diaconale collectes 610 euro. De collectedoelen waren Gemeentediaconaat, Citypastoraat de Herberg, Perspectief en ‘Old School’. De opbrengst voor De Fontein, zowel ochtend als avond, was in totaal 686 euro. Hartelijk dank hiervoor