Algemeen

Verslag vergadering kerkenraadscommissie

De Kerkenraadscommissie hield op 14 februari de  maandelijkse vergadering. Zoals elke keer bespraken we ook nu weer de gemeenteopbouw en het missionaire werk. Wat betreft het eerste, de idee is op tafel gelegd om volgend seizoen de catechese los te koppelen van de vrijdagavond als de jeugdclub bij elkaar komt en deze op de zondagavonden te doen wanneer er ook een avondbijeenkomst is.  Hier wordt nog over doorgepraat met alle betrokkenen.

Wat betreft het missionaire werk is het buurtonderzoek in Zuidbroek besproken. Het resultaat hiervan met aanbevelingen wordt voorgelegd op maandag 12 maart aan vertegenwoordigers van de andere kerken die ook in Zuidbroek actief zijn (PKN Noord-Oost en Eben Haëzer, Berea Noord en de Chr Geref. Andreaskerk).

Ook werd de Fonteininloop besproken. Op zondag 11 maart zal, om de inloop op de kaart te zetten, er een keer een bijeenkomst zijn met de groep Simon en Zo, gericht op de doelgroep van de Fonteininloop, maar geschikt voor allen en alle leeftijden.  Dit zal voor één keer in plaats van de reguliere kerkdienst komen en de aanvang is 11.00 uur. Hierover volgt nog nader bericht.

Ook is gesproken over het thema ‘alternatieve relaties’. Er is een stuk in de maak dat als aanzet voor gesprek in de gemeente dient. Op zondag 15 april zal in de avondbijeenkomst dit thema ingeleid en besproken worden.

Dankbaar is de kerkenraadscommissie voor de royale bijdragen van gemeenteleden voor de actie Kerkbalans. Daar spreekt geloof, liefde en betrokkenheid uit en de bereidheid ook echt te geven aan de kerk en aan de God van de kerk.