Leren en ontmoeten

Verdiepen van je geloof

Het is nog wel even weg maar wat zou je ervan denken om in de periode tussen Pasen en Pinksteren (de 50- dagen-tijd)  te investeren in de verdieping van je geloof? Dan is er een mooi aanbod. Graag willen we als kerkenraadscommissie je uitnodigen voor een cyclus van 7 weken (elke week één bijeenkomst) rond een thema die met het christelijk geloof te maken heeft. We maken daarbij gebruik van het boekje Adem van Leven. De onderwerpen die daarin aan de orde komen gaan over God en het geloof. Ze willen je hoofd en je hart raken en je helpen in je persoonlijk geloof, toewijding en dienst aan de Heer en de kerk, ook in je dagelijkse leven. Zie deze 7 avonden als een verdieping en opfriscursus, die je met anderen aangaat. Mensen die in het verleden aan een dergelijke cursus hebben meegedaan, hebben er veel zegen door ontvangen.

We zullen binnenkort lijsten ophangen waarop je kunt aangeven welke avond voor jou het beste uitkomt en zullen dan de keuze maken. Afhankelijk van de belangstelling kunnen op meerdere avonden dit 7 weken-aanbod gehouden worden. We zullen zorgen voor gespreksleiders om de avond zo vruchtbaar mogelijk te besteden. Iedereen is welkom, ook als je (nog) geen lid bent van De Fontein. In deze periode zullen de reguliere kringen stil komen te liggen.