Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 4 maart

We lazen Johannes 2: 13 – 22 en Johannes 4: 19 – 24 waar het verhaal beschreven staat van de reiniging van de tempel. Ds. Arjan Plaisier beschreef hoe geweldig het is om een tempel te hebben, een huis van God. Zo gaat Jezus in de tijd voor Pesach naar de tempel (“Hij gaat op naar Gods altaren”). Maar wat is Hij teleurgesteld; het eigenlijke van de tempel, de ontmoeting met God, is overwoekerd door de firma God & Co. Allerlei geldwisselaars en handelaren op het tempelplein met hun kramen en offerdieren. Heel verklaarbaar allemaal, maar het staat God in de weg. Als de tempelbouw verdwenen is in een cultuur of in je eigen leven, dan is het armoe troef.

Jezus ontsteekt in woede en veegt het tempelplein schoon. Na een discussie met de Joden zegt Hij: Hier staat de nieuwe tempel (dat ben Ik). Deze tempel staat in ons midden en je mag er altijd komen en in wonen. Je ontvangt brood en water van het leven. Je hebt toegang tot de Vader. Je hoeft niet meer van een afstand te kijken naar de tempel en de priesters, nee, je ontvangt vergeving, troost en moed. En dat geldt ook voor ons. We mogen kind zijn in het huis van God. In Hem is plek voor jou!

Dienst nog een keer bekijken?

YouTube player