Leren en ontmoeten

Belijdenis van het geloof

Het is het voornemen dat op zondag 24 juni een aantal leden van onze kerk belijdenis van het geloof willen afleggen. Het zijn deelnemers van de 18+ catechesegroep en van de 25+ jongvolwassengroep. Als voorbereiding hierop zullen ze een aantal avonden in de weken voorafgaande aan 24 juni bij elkaar komen (dat is op vrijdagavonden na Pinksteren: 25 mei en 1, 8 en 15 juni). Misschien is er iemand die niet tot één van beide groepen behoort, die graag wil aansluiten. Hartelijk welkom! Laat het even weten aan ds. Arjan Plaisier (aplaisier@defonteinapeldoorn.nl) en je wordt uitgenodigd.