Financiën

Collecteoverzicht februari 2018

Graag informeren wij u maandelijks over de opbrengst van de collectes. In de maand februari was de totale opbrengst voor de diaconie-collectes € 631. De collecte-doelen in februari waren Kerk in Actie (hulp aan kindslaven), Stichting Kerk en Vluchteling, en de 40-dagencollectes voor Noodhulp aan gevluchte Syrische moeders en hun kinderen en voor het project Schuldhulpmaatje. De totale opbrengst van de ochtend- en avondcollectes voor De Fontein was € 672.