Leren en ontmoeten

Terugblik dienst van handoplegging & gebed 18 maart

Wij lazen als Schriftwoord Romeinen 8. Wat zeggen Paulus’ woorden als het gaat over ons bidden? Er wordt wat afgezucht. De schepping, wijzelf zuchten. Dat is onze ervaring ook. En wat een troost: ook Gods Geest zucht, woordeloos. Draagt ons niet weten wat en hoe te bidden tot God. En om dat zuchten heen, als een omhelzing, een voorteken, staat tweemaal: “ik ben ervan overtuigd”. Waarvan dan? Dat ons huidige lijden niet in verhouding staat tot de heerlijkheid waarin wij zullen delen. En: niets, werkelijk niets, kan ons scheiden van Gods liefde in Christus voor ons. Als wij bidden, voor hen die lijden aan lijf en leven, dan is dat delend in het zuchten. Maar het is des te meer delen in de overtuiging dat niets ons scheiden kan van Gods liefde. En dat niets God zal weerhouden om Zijn heerlijkheid te tonen. Daarom zullen wij, als wij bidden voor wie het gebed zo nodig heeft,  niets eisen; maar mogen wij alles verwachten. Aan God de eer.

Er zijn misschien gemeenteleden en belangstellenden die al dan niet aan huis gebonden zijn wegens wat dan ook. Het is mogelijk dat gemeenteleden bij u thuis komen bidden. Als u hier behoefte aan hebt, kunt u dat kenbaar maken bij Nelleke van Wettum: ccvanwettum@gmail.com.