Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 25 maart

Op deze Palmzondag werd gelezen uit Zacharia 9: 9 – 10 en Marcus 11: 1 – 26. Ds. Bert de Leede gaf aan dat Jezus een statement maakt door op een ezel Jeruzalem binnen te komen. De manier waarop iemand intocht houdt, zegt heel veel over de persoon. Er is nagedacht over de locatie, de entourage, het tijdstip.

Maar nu is alles anders. Als Jezus intocht houdt in Jeruzalem is zijn volkslied Psalm 118. Hij zal Jeruzalem niet meer verlaten dan onder het kruis.

Zijn intocht is een statement en dat wordt benadrukt in alle vier de evangeliën:

  • Het is een pelgrimage; Jezus gaat op naar Jeruzalem, de stad van de feesten en de tempel. Hij wordt er heengetrokken om Sions wil. Niet om de macht maar om de Naam van Sions God. Niet het paleis, maar de tempel.
  • Het is de vervulling van de profetie; alles gebeurt op gezag van Jezus. Hij heeft de regie in handen. Duidelijk is dat deze koning zich laat omringen door mensen.
  • Hij is benaderbaar en toegankelijk; Hij is de koning van Psalm 72. Geen parade, maar een wandeltocht. Het is de wereld op z’n kop.

Direct na deze geschiedenis volgt de tempelreiniging. Van deze tempel wordt geen vrucht verwacht, het is een handelscentrum geworden. Het gaat er juist om om tot de kern te komen: in de tempel moet gebeden worden, alle volken zijn welkom, juist de armen en de ellendigen. En als de tempel schoongeveegd is, zie je ze komen: de doven, de blinden. En allemaal worden ze genezen.  Zo is Jezus. Hij heeft een ander zicht op macht, de tempel, God.

Wil je de preek nog is nalezen? De uitleg en verwerking van Johannes 3:16 zijn digitaal beschikbaar, stuur een mailtje naar mariusnoorloos@kpnplanet.nl