Algemeen

Geniet u elke zondag ook zo van de koffie en de bloemen?

Elke zondag genieten we na de kerkdienst weer met elkaar van een lekker bakje koffie, thee, ranja en iets lekkers. Het baksel wordt, geheel vrijwillig, verzorgd door een grote groep gemeenteleden die eens in de 4, 5 weken hun best doen, om ons van iets lekkers te voorzien. De koffie, thee, ranja en de bekertjes worden betaald vanuit de wijkkas. Ook de bloemen die ’s zondags voor in de kerk staan, en daarna worden uitgedeeld aan iemand die wel een bemoediging, felicitatie of bedankje kan gebruiken, worden uit de wijkkas betaald. U begrijpt het al…. De wijkkas kan wel wat aanvulling gebruiken. Uw gift voor dit doel kunt u overmaken op NL58 INGB 0007 8102 89 tnv Prot. Gemeente Apeldoorn De Fontein, of via de website of de app.

Namens alle koffie-, thee-, ranja- en bloemengenieters, hartelijk bedankt.