Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 8 april

Ds. Jenno Sijtsma uit Epe sprak over Thomas, de discipel van Jezus die het moeilijk vond om te geloven in de opstanding van Jezus. Eigenlijk is dat heel herkenbaar voor ons. Als wij het niet zien, vinden we het ook lastig om te geloven. En Jezus? Hij neemt het Thomas niet kwalijk, maar komt bij hem en laat hem zien dat Hij echt is opgestaan. En dan gelooft Thomas. Zo doet God dat ook met ons. Hij wil niets liever dan dat we leven dicht bij Hem. Ongeremd en vol overgave.