Overig

Gezocht: bestuurslid/penningmeester

In de Bijbelkringen voor mensen met een verstandelijke beperking willen we elkaar ontmoeten rond de Bijbelse verhalen. Samen zoeken we naar wat God ons in deze verhalen wil vertellen. Daarnaast praten we met elkaar over de gewone dingen van het leven en luisteren we naar elkaars verhalen. Samen zijn we blij met de mooie dingen van het leven en vinden we troost als we verdriet hebben.

Er zijn drie Bijbelgroepen van verschillend niveau, elk met een eigen karakter, die ca 15 keer per seizoen bij elkaar komen in de Open Hofkerk, de Barnabaskerk en De Voorhof. Verdeeld over de drie groepen zijn er ongeveer 30 deelnemers. We zijn interkerkelijk en worden gesteund door de meeste protestantse kerken in Apeldoorn. Leiding aan de groepen wordt gegeven door 9 leidsters/leiders.

Het overkoepelend bestuur van 3 personen houdt zich bezig met visie- en beleidsvorming en schept voorwaarden voor de voortgang van het werk in de Bijbelkringen. Onze penningmeester gaat ons nu verlaten en voor hem zoeken wij een vervanger m/v met affiniteit voor ons werk en die weet met financiën om te gaan.

In het bestuur zijn we geen vergadertijgers: we vergaderen 2 á 3 keer per jaar. Met de leiding van de kringen wordt 2 keer per jaar overleg gevoerd. Spreekt jou dit aan? Bel gerust.  Voor informatie kun je contact opnemen met het onderstaande adressen en telefoonnummers:

Secr. Wilma van der Zande-de Roo                     Jan van Aalderen (voorz.)
Tel: 055-8443816 (na 19:00 uur)                        tel. 06-29211991
Email: jwvdzande@gmail.com                            Email: janvanaalderen1948@gmail.com