Leren en ontmoeten

Hemelvaart

Op 10 mei vieren wij het feest van de Hemelvaart van Christus. Er zullen in Apeldoorn op verschillende plaatsen leden van de kerk samenkomen om dit feest te vieren. Als Fontein beleggen we geen eigen dienst, maar nodigen onze leden van harte uit  de dienst van één van onze zustergemeenten bij te wonen. Denkt u aan de diensten van de kerken die met ons in het zogenaamde welkomscomité Zuidbroek zitten: de Eben-Haëzerkerk (PKN) en de Andreaskerk (CGK) , of denkt u aan de Tabernakelkerk (NGK). Let op de Tabernakelkerk wordt verbouwd. De dienst op 10 mei is in de Samuelkerk (CGK). We wensen allen nu vast goede en gezegende diensten.