Overig

Huis van gebed en aanbidding

Lieve gemeenteleden, Velen van jullie kennen ons verlangen  om een huis van gebed en aanbidding te beginnen. We zijn dan ook ontzettend blij met het gebedshuis op de Paslaan 9 in Apeldoorn, begonnen door Theo Vlijmen en vele anderen, waar ook de Fontein aan verbonden is. Wij zullen daar vanaf aanstaande maandag 23 april 20.15 tot uiterlijk 22.00 om de week een bijeenkomst leiden waarin wij de Here willen aanbidden onder begeleiding van mooie muziek en liederen uit verschillende tradities.

We zullen tijd nemen om Bijbelgedeeltes te zingen, er is ruimte voor (persoonlijke) voorbede en we willen ons ook openstellen voor het werk en de gaven van de Heilige Geest. We willen jullie als broers en zussen uitnodigen om er aankomende maandag 23 april bij te zijn! We beginnen wat laat zodat ouders eerst hun kinderen op bed kunnen leggen.

Een gezegend weekend,

Peter en Carin van Essen
06-36120585