Financiën

Collecte overzicht Maart 2018

Graag informeren wij u over de collecte-opbrengsten.
In de maand maart hebben we voor de 3 diaconale collectes een bedrag ontvangen van € 468,95. De collecte-doelen waren: feestdagen-attenties in het  gemeentediaconaat en de 40-dagentijdcollectes van Kerk in Actie voor Kinderen in de Knel in India en voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.
De ochtend- en avondcollectes voor de opbouw en voortzetting van De Fontein hebben in totaal een bedrag van € 619,15 opgebracht.