Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 22 april

Ds. Arjan Plaisier stond in deze dienst stil bij de broedermoord van Kaïn op Abel, zoals beschreven staat in Genesis 4: 1 – 16. De kernvraag was: Ben ik de hoeder van mijn broeder? Na Genesis 3, de zondeval, wordt uit Eva een man geboren (Kaïn), gevolgd door een klein ventje (Abel). Deze geschiedenis start met jaloezie, want het offer van Abel aan God wordt wel aanvaard en het offer van Kaïn niet. Dan spreekt God tot Kaïn: waarom heb je een “gesloten gezicht” gekregen? De zondeval begint met de val van het gezicht, je kijkt niet meer naar de hemel. En de val begint bij het altaar, de kerk. Wat hebben we elkaar bestreden (en dat gaat nog steeds door). Kaïn zit diep in ons.

Later schrijft Johannes in zijn eerste brief dat God een reddingsplan heeft. Dat begint al bij Kaïn, want hij krijgt een teken ter bescherming nadat hij zijn broer gedood heeft. Jezus zegt: Ik ben de goede herder en Ik ben bereid Mijn leven te geven voor de schapen. Het bloed van Jezus maakt ons Kaïn-af en zo worden we ontvankelijk voor Zijn liefde. Het kenmerk van een christelijke gemeente is: ziet hoe lief zij elkaar hebben. Dan krijg je een hart voor je broeders en zusters. Zegen elkaar om tot zegen te zijn.