Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 29 april

Ds. Marius van Duijn stond stil bij Genesis 6: 5 – 22, het verhaal van Noach en de ark. God heeft er spijt van dat Hij de aarde heeft gemaakt. Hij zegt dat niet alleen, God reinigt de aarde met water. De bezem gaat erdoor om alles schoon te vegen. Tussen Genesis 6 en Apeldoorn 2018 zit Petrus. Hij schrijft in 1 Petrus 3: 13 – 22 dat de aarde wordt vernietigd, maar dat er al groen aanwezig is van nieuw leven. Het nieuwe leven wacht. Het gaat erom dat we zuiver zijn en leven vanuit de bevrijding. Dat gaat niet vanzelf. Luther noemt de doop de verbinding met een goed geweten aan God (commitment). Het is het stemmetje binnen in ons dat ons waarschuwt en ons wijst op God. God kijkt naar deze wereld en heeft Zijn Zoon in deze wereld gezet. Laten we met Augustinus zeggen: verbaas je niet over de slechtheid van de mens, maar over de goedheid van God.