Algemeen

Dankbetuiging

Daar het niet mogelijk is u allen persoonlijk te bedanken, betuig ik u, mede namens mijn kinderen, langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden van

Jeanne Reijnhout – van Eck

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, dat u zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies. Moge zij lang in ons aller herinnering blijven voortleven.

Maarten Reijnhout

Apeldoorn, mei 2018