Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 6 mei

Ds. Sjoerd Muller uit Epe hield een Bijbelstudie over Job aan de hand van het boek Rechtvaardiger dan God van prof. Bram van de Beek. De persoon van Job is bekend bij de grote wereldgodsdiensten. Of het verhaal echt is gebeurd, weten we niet. De hoofdvraag in het boek Job is: Deugt God eigenlijk wel?

Gods almacht is nergens in het boek in het geding. Zelfs de satan is Hem gehoorzaam. De beproeving van Job is een hemels experiment, met vergaande consequenties voor de mens Job. Het initiatief ligt bij God. Geloven wij God omdat Hij God is, of geloven we omdat geloven ergens goed voor is, ons iets oplevert? Dat is een spannende vraag.

De 3 vrienden van Job verdedigen, ieder op eigen wijze, God. Maar, horen ze wel de klacht van Job over God? Uiteindelijk veroordeelt God zichzelf. Hij geeft Job het dubbele terug. Alles, behalve zijn kinderen, want kinderen zijn uniek.