Algemeen

Terugblik ochtenddienst 13 mei

De dienst onder leiding van ds. Ilonka Terlouw begon met een stelling: “Zijn belangrijke gebeurtenissen in ons leven een gevolg van: a) Gods leiding, of b) toeval? Dat is best een lastige keuze. Kijk maar naar het leven van Jozef. Was het toeval dat hij in de put werd gegooid, dat er een karavaan langs kwam, dat hij in de gevangenis belandde en onderkoning werd tijdens een hongersnood? Waarschijnlijk zien we daarin Gods hand en zeggen dat dat Gods leiding was.

Maar was het ook Gods leiding dat hij gehaat werd door zijn broers, in de val werd gelokt door de vrouw van Potifar, dat de schenker hem vergat in de gevangenis? Of is dat toeval?

In de Bijbel staat: Jullie hadden kwaad in de zin, maar God doet er iets goeds mee. Het kwaad doen wij zelf en God gebruikt zelfs onze menselijke fouten want Hij heeft het goede met ons voor.

Prachtig gezegd, maar wat heb ik daar nu aan?  Als kind van God wil ik Zijn stem volgen. Maar, hoe weet ik wat Hij wil?

In de dienst werd een richting aangegeven. Heel concreet. Meer weten? Beluister de dienst maar.