Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 27 mei

In deze dienst ging ds. Joram Oudshoorn uit Stroe voor. Met zijn gezin wordt hij komende zomer uitgezonden naar Namibië. Het thema voor de dienst was: “Zending: Gods liefde kennen en doorgeven”. We lazen Jesaja 43: 8 – 13 en Efeze 3: 8 – 20. Duidelijk werd dat de wereldkerk bruist: zendelingen komen overal vandaan en gaan overal naar toe. En, iedereen wordt ingeschakeld in Gods grote missie. In Jesaja 43 zien we dat het misgaat ; het volk Israël is in ballingschap en is blind voor God. Toch gaat God door. Hij kiest hen uit als getuigen, ook al zijn zij blind en doof. Hij herstelt hun vertrouwen. Daardoor worden ze zelf gezegend om zo anderen tot zegen te zijn. En dat zie je overal terug, ook in Efeze 3. Gods missie is een mysterie, een eeuwenoud plan om de wereld te herstellen en te vernieuwen. En wij worden daarbij ingeschakeld als we Zijn liefde kennen en deze willen doorgeven, samen met de wereldkerk. Dan groeien we in Hem!