Algemeen

Terugblik ochtenddienst 3 juni

Ds. Arjan Plaisier ging in deze dienst voor. We lazen Handelingen 2: 41-47 en 4: 23-31. Pinksteren heeft ons twee gaven van God opgeleverd die de wereld echt hebben veranderd: de apostelen en de kerk.

De apostelen verkondigen de boodschap die van God komt. De Naam van Jezus heeft ook in onze geschiedenis geklonken, denk maar aan Willibrord en Bonifatius. Uiteindelijk is het met Jezus begonnen. Hij preekte de liefde van God en toch werd Hij gekruisigd. Met Zijn volgelingen en apostelen loopt het niet veel beter af. Als de apostelen, nadat ze zijn opgepakt, vrijkomen, bidden ze om vrijmoedigheid. Dat heeft ons ook nu nog wat te zeggen: spreken over Jezus kost geen geld. Doe het maar! We hebben iets ontvangen wat de mens oneindig gelukkig maakt. Dat houd je toch niet voor jezelf?

De kerk is ook ontstaan na Pinksteren. Ooit was er geen kerk. Het is ontstaan doordat Petrus reageerde op de vraag van de mensen: Wat moeten we doen? Toen kwam het antwoord: laat je dopen, luister naar het Evangelie, breek het brood met elkaar en bid. De kerk begint steeds opnieuw en het gaat ook maar door. Door het bidden van de gemeente kan er iets gaan bewegen in je leven, want … de Heer raakt ons aan. Wat een zegen om te leven na Pinksteren.

In deze dienst is Marjoleine Engelbert herbevestigd als ouderling. We zijn dankbaar dat het werk in Gods koninkrijk door blijft gaan.