Overig

Plannen voor regiocentrum Dorcas

Hulporganisatie Dorcas uit Andijk heeft vergevorderde plannen voor het vestigen van een Regiocentrum in Apeldoorn. Uit gesprekken met de gemeente is gebleken dat de intentie bestaat om medewerking aan deze plannen te verlenen.

In het Dorcas Regiocentrum vinden de volgende activiteiten plaats:

  • Dorcas winkel; op dit moment telt Nederland 31 Dorcas (Kringloop) winkels. De opbrengsten daarvan komen ten goede aan projecten die door Dorcas Aid International wereldwijd worden uitgevoerd en die gericht zijn op duurzame hulp aan de allerarmsten. Meer informatie hierover vindt u op www.dorcaswinkels.nl
  • Taallessen Nederlands voor in Nederland gevestigde vluchtelingen. Zij maken zo kennis met de Nederlandse taal en gewoonten. Een klein, maar belangrijk deel van inburgeren. Om het geleerde in praktijk te brengen worden de vluchtelingen in het regiocentrum begeleidt bij de werkzaamheden.
  • Tijdelijk opslag voor overtollige, maar nog goed verkoopbare goederen uit de reeds bestaande Dorcaswinkels. Deze goederen worden op een later moment Naar Roemenië of Hongarije getransporteerd om daar door een Dorcas-zusterorganisatie te worden verkocht.

Op 12 juli as. wordt in de Eben-Haëzer kerk een informatieavond gehouden, waarin de plannen verder worden toegelicht. Belangstellenden worden daarbij van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur. Naar verwachting wordt de avond rond 21.00 uur afgesloten. Aanmelden kan via e-mail op dorcaswinkelapeldoorn@dorcas.nl of telefonisch bij Marjolein Berger (06–37422946) of Ronald Meems (06-17105660)

Het enthousiaste opstartteam bestaat inmiddels uit: Hans van Bruggen, Herman Krijt, Marcel Timmerman, Marjolein Berger, Ronald Meems en Wim Groothedde