Algemeen Leren en ontmoeten

Terugblik belijdenisdienst 24 juni

Wat een bijzonder moment; 6 jongeren zeggen “ja” en beloven dat zij God willen volgen. Indrukwekkend, omdat ook hun leven lang niet altijd over rozen is gegaan. We zijn dankbaar voor hun getuigenis. Vroeger was het doen van belijdenis vanzelfsprekend. Dat is het nu niet meer. Als je nu “ja” zegt, heb je een weg afgelegd. Eigenlijk net als de blindgeborene uit Johannes 9. Hij is genezen en kan weer zien. Maar dan komt de weerstand en daardoor groeit hij. Hij leert om op eigen benen te staan en zelf keuzes te maken. Hij zegt “ja” tegen Jezus. Wij zijn geboren om te leren zien. Maar dat is wel spannend, want er zijn krachten die ons beletten om te zien. We worden uitgenodigd om de kant van God op te kijken en Jezus te zien. Het “ja-woord” van vanmorgen betekent dat je je vastlegt als bruid van Christus. Prachtig toch. Wie volgt?