Algemeen

Terugblik avondbijeenkomst 1 juli over duurzaamheid

We hebben stilgestaan bij het thema: “Omgaan met de CO2 footprint”. Steven Lobregt hield een inleiding over dit thema aan de hand van een veelkleurige presentatie. Het is duidelijk dat het niet goed gaat met de aarde. De opwarming van de aarde zet aan alle kanten door en heeft enorme consequenties: watertekort voor miljarden mensen, voedseltekorten, verdwijnen van koraal in de oceanen, klimaatvluchtelingen etc. En het wrange is dat degenen die het hardst getroffen worden, het minste bijdragen aan de vervuiling.

Wat zegt de Bijbel? Milieuproblemen staan niet in de Bijbel. Wel wordt gesproken over rampen, oorlogen, 7 magere en 7 vette jaren.

Hoe moeten we als christen hier tegenover staan? Dat kan op verschillende manieren:

  • Heb je naaste lief als jezelf
  • Rentmeesterschap
  • Teken van de eindtijd
  • Maak je geen zorgen

Wat zou jij doen? Wat vraagt God van ons? Spannende vragen, waar we niet direct een antwoord op weten. Het is wel goed om hierover na te denken. Brengt dit ons dichter bij God?