Algemeen

Terugblik avondmaalsdienst 1 juli

In deze dienst werd Efeze 1: 1-10 gelezen. In dit Bijbelgedeelte komen woorden voor als voorbestemd en uitgekozen. Voor sommigen roept dat het schrikbeeld op van ‘de uitverkiezing’. Zij zijn angstig geworden of hebben weerzin gekregen tegen de God van de Bijbel. Want een God die kiest of uitkiest? Nee, dat gaat er niet in.

Maar, als er geen God is die kiest, wie kiest er dan? Staat ons lot in de sterren, zit het lot opgesloten in ons DNA of in ons brein?

In Efeze 1 staat: “We zijn uitgekozen, vol liefde, om in Christus Zijn kinderen te worden, om verlost te worden van onze zonden en om voor Hem heilig en zuiver te zijn”. God is geen dictator in de hemel. Hij kiest altijd door Christus. Laten we daarom blij zijn met de uitverkiezing. God kiest jou en mij. Alleen bij deze God zijn we veilig en geliefd. Willen wij mee met de wil van God?

Na de verkondiging hebben we, samen met de jongeren die vorige week belijdenis hebben gedaan, het heilig Avondmaal gevierd.