Leren en ontmoeten

Terugblik zondag 15 juli

We kijken terug op een  prachtige zondag! In de morgendienst de vreugdedienst van de doop van Mark en vroeg in de avond de sing-in, samen zingen tot Zijn eer!

 

Dooplied:

Vandaag word jij aangenomen
door het teken van de doop.
Laat God kind’ren tot Hem komen
in het perspectief van hoop.
Hoop om met de Heer te leven
in een levenslang verband.
En Marks naam wordt bijgeschreven
in de palm van Gods hand.

Tussen talloos vele namen,
wordt jouw naam door God herkend.
Zul jij zelf je doop beamen
als je eens volwassen bent?
Zal jouw naam genoemd bij ‘t dopen
in Gods handpalm blijven staan?
‘t Is jouw keuze naar wij hopen,
dat je steeds tot Hem zult gaan.

God die wil jou hier aanraken,
jou aanvaarden als Zijn kind.
En bij ‘t eigen keuzes maken,
hoopt Hij dat je Hem steeds vindt.
En je ouders hier beloven
te vertellen van Gods Woord.
En zij zeggen te geloven,
dat jij aan Hem toebehoort.

En we dopen met de namen
Vader, Zoon en Heil’ge Geest
En wij mensen zeggen samen:
“Dat is reden voor een feest.”
Want je bent aangenomen
door het teken van de doop.
En zo mag je tot God komen
in geloof, in liefde, hoop.

Hans Cieremans,)