Leren en ontmoeten

Terugblik Ochtenddienst 22 juli

Ds Bert Faassen nam ons mee naar 2 Koningen 5: het verhaal van Naäman.

Jezus zelf zegt vanmorgen: wie zijn leven verliest die zal het behouden! Er is nog steeds: redding, bevrijding en genezing bij de voet van het kruis voor Naäman, de Samaritaan, de ongelovige en… ook voor de Jood en… de naamchristen – voor ons allen! Geprezen zij Zijn naam! Maar wie zijn leven wil behouden die zal het verliezen:

wie zich niet wast, wordt niet rein; wie zich niet bekeert, ontvangt geen vergeving; wie niet gelooft, gaat verloren!
Ga in vrede… Hij roept.