Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 19 augustus

Proponent P.D. (Peter) de Koning heeft in deze dienst stil gestaan bij het thema: Je moet presteren!? Een actueel thema, als we zien dat veel 25+’ers uitvallen met burn-out verschijnselen. Zij hebben het druk (en wij ook, inclusief onze kinderen). In de samenleving lijkt te gelden: je krijgt loon naar werken. Als je hard werkt, krijg je meer geld en daarmee  kun je een groter huis kopen, een mooiere auto en een verre vakantie. En zo gaat het maar door. Er is dus een druk op goed je best doen.

Heeft de bijbel of de kerk hier een antwoord op? Ja. Probeer het goede te doen. Maar, naast doen, ontvangen we  genade en liefde van God. Dat kun je zien in de gelijkenis van de zaaier (Marcus 4). Het zaad wordt gezaaid en aan het eind wordt er geoogst. Maar het belangrijkste is dat het zaad groeit, en daar hebben wij geen invloed op (de zaaier slaapt). Er wordt voor ons gezorgd. Onze identiteit wordt niet bepaald door wat we presteren, maar door Christus. Leef daarom met open armen om te ontvangen. Laat de kerk een plaats zijn om tot rust te komen, kwetsbaar te zijn en Jezus centraal te stellen. God wil ons maken tot verheugde en bevrijde mensen.