Financiën

Collectes juli en augustus

Collectes juli en augustus
In de maand juli is er gecollecteerd voor een 5-tal diaconie-collectes: vakanties voor minder draagkrachtigen, binnenlands diaconaal werk van Kerk in Actie, het CNAP (Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn), buitenlands diaconaal werk van Kerk in Actie en het gemeentediaconaat. In totaal een opbrengst van € 588,58.
Voor de collectes voor De Fontein was dat in totaal € 738,94.

In de maand augustus is voor de diaconie-collectes een bedrag van € 604,45 opgehaald. Er is gecollecteerd voor vakanties voor minder draagkrachtigen, abonnement op perspectief als men dit niet zelf kan betalen, Citypastoraat voor het inloophuis aan de Deventerstraat, en voor individuele hulpverlening aan leden van de PKN.
De opbrengst van de collectes voor De Fontein was in totaal € 638,23.
Bedankt voor deze mooie opbrengsten!