Algemeen

Terugblik ochtenddienst 2 september

In deze dienst stonden we stil bij het thema: “Hoe gaan we met elkaar om”. Efeze 5 en 6 geven hiervoor richtlijnen. De man is het hoofd van de vrouw en kinderen gehoorzamen hun ouders, evenals slaven die hun meester gehoorzamen. Nou, dat is nogal strijdig met hoe we daar tegenwoordig over denken. Maar, is dat eigenlijk wel zo?

Ds. Arjan Plaisier gaf aan dat Paulus niet zorgde voor afschaffing van het bestaande systeem, maar hij veroorzaakte een interne revolutie. Want, door eén iemand, Christus, wordt alles anders. Als Christus de kerk liefheeft, moet jij dat als vader ook doen. Iedereen valt onder God, Hij is het hoofd. En dat heeft invloed op je dagelijkse leven.

Aanvaard als vrouw dat iets van Christus in je man leeft. Hij zorgt voor je (bv. inkomen). Het hoofd van het lichaam is Christus. Wat deed Hij? Hij waste de voeten van de discipelen.

En mannen moeten hun vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Man en vrouw zullen zich aan elkaar hechten. Dan is er geen ruimte meer voor een andere vrouw en is Christus het bindmiddel, ondanks ons karakter en ons gebrek.

Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders, uit ontzag voor de Heer. Kinderen horen er helemaal bij en horen bij God. Heb dus eerbied voor God.

Vaders en moeders; vorm en vermaan jullie kinderen. Misbruiken en gebruiken van kinderen is verkeerd. Vorm je kind niet naar jezelf, maar naar Christus.

We mogen elkaar in Christus op een voetstuk zetten.