Algemeen

Terugblik ochtenddienst 9 september

“Leven uit de Bron schenkt een bron van leven”, dat was het thema van deze dienst. Ds. Marius Noorloos ging in op de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw die Jezus ontmoet bij een waterput. Hij biedt haar levend water aan, echt leven, gevuld met liefde voor God.

Later, tijdens het Loofhuttenfeest in Jeruzalem, zegt Jezus tegen iedereen die het maar horen wil: “Als je dorst hebt, kom dan bij Mij en drink van het water”. Maar Hij zegt ook: Er komt een bron (fontein) van levend water in je. Die bron stroomt van binnen naar buiten. Eerst krijg je een Bron en daarna word je een bron.