Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 16 september

We zien terug op een mooie avond met elkaar waarbij de gelegenheid werd geboden om deel te nemen aan handoplegging en gebed. Met en voor elkaar bidden in het midden van de gemeente is waardevol en noodzakelijk. Een biddende gemeente leeft dicht bij Christus.