Leren en ontmoeten

Terugblik Kerkproeverij 16 september

Afgelopen zondag stonden de deuren van de kerkzaal wagenwijd open voor bezoekers, belangstellenden en leden van de  gemeente. En gelukkig werd daar gebruik van gemaakt; er was wat te proeven! Ds. Arjan Plaisier ging in op het verhaal van de Vader met zijn twee zoons: de gelukzoeker en de brave Hendrik. Een verhaal over mensen die verloren gaan, die weten wat verlies is. Verloren gaan als de jongste zoon, die uit de band springt. Of zoals de oudste zoon; van de buitenkant succesvol en mooi, maar van binnen koud, vreugdeloos. Op de achtergrond zien we de Vader. Hij komt tevoorschijn als de jongste zoon opstaat en naar zijn vader gaat. Je moet er wel wat voor doen. Blijf niet hangen, maar sta op. Laat het Licht komen in je hart, zet de deur van je hart open. Dan komt de Vader naar je toe. Niet alleen in dit verhaal, maar op ieder moment van je leven, is Hij aanwezig.