Algemeen

Gebedskring

Graag willen we je uitnodigen om  1x per twee weken samen met anderen  te bidden met name  voor onze gemeente . Jezus heeft gezegd: “”Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn ben Ik in hun midden”. In dit geloof komen we 2x per maand bijeen. ( 1x per maand ook van harte welkom.)De dag en de tijd stellen we in overleg vast.

Bid je ook mee?

Info bij: Greetje Bartelink (e-mail: gbartelink155@gmail.com) ; Jenny van Asselt (e-mail: jennyvanasselt@tiscali.nl)