Leren en ontmoeten

Terugblik Startzondag 23 september

Ds. Arjan Plaisier las Efeze 4: 7 – 16 en we dachten na over het thema: Een volmaakte kerk?
De kerk heeft tegenwoordig een slecht imago. Denk maar aan alle gevallen van misbruik en de grote onderlinge verdeeldheid. Maar, wat is de kerk eigenlijk en hoe is het begonnen? Het begint met Jezus die een groep mensen om zich heen verzamelt; in eerste instantie 12 leerlingen en rond Pinksteren een grote groep volgelingen. Het gaat bij een kerk dus niet in de eerste plaats om een gebouw, een dominee etc. Nee, het gaat om Jezus zelf.
Jezus is het hoofd van het lichaam van de kerk (vs. 15-16). Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. Blijf dus bij Hem, Hij is de basis.
Als we dicht bij Jezus blijven, zullen we volledig naar Hem toegroeien (vs. 13 en 15). Dan ontvangen we meer van de Geest en stimuleren we elkaar. Want, geestelijke stilstand is achteruitgang.
Aan ieder van ons is de genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft (vs. 7). Zijn de lasten binnen de gemeente goed verdeeld? De kerk is geen activiteitenclub, maar een plek van genade waar we tot rust mogen komen. We hebben geen plichten, maar Christus geeft ons gaven. Dat cadeau mogen we doorgeven aan elkaar.
Totdat we samen door ons geloof en kennis van God een eenheid vormen (vs. 13). Soms moet je je best doen om de eenheid te bewaren. Laten we elkaar zoeken en vinden, niet alleen binnen de gemeente, maar ook binnen de wereldwijde kerk. Als we ons meer richten op God, zal de eenheid groeien en zullen kerkmuren afbrokkelen.
We staan aan de start van een nieuw seizoen werken in de gemeente. Kringen, jeugdwerk, alles gaat weer beginnen na een periode van rust. Als afsluiting van de dienst hebben we elkaar ontmoet met brood en wijn als tekenen van Gods aanwezigheid.