Leren en ontmoeten

Terugbik zondag 30 september

Ds. Dick Luijmes las met ons Lukas 11: 1 – 13 en we stonden stil bij: brood, vis, ei en de heilige Geest.

  1. De Geest in het groot

Jezus vraagt ons om te bidden om de Geest en Die helpt ons om Jezus te vinden. De toetssteen is niet ons gevoel of onze gedachten, maar Christus zelf. We hebben de heilige Geest ontvangen bij de doop. God zegt nu: vraag om meer. Ik weet Iemand aan wie ik het vragen kan. En dat is de Geest.

  1. De Geest in de gemeente

Er staat: “Zoekt en gij (u) zult vinden”. Dat staat er in meervoud. De gemeente bidt, klopt, vraagt en zoekt. Waar kunnen we God vinden? Maak gerust plannen, maar vraag God wat we doen zullen. De “Ik” in de Psalmen is in de eerste plaats God, daarna de gemeente en dan persoonlijk. Bidden, juist in de gemeente, is blijkbaar heel belangrijk.

  1. De Geest bij de enkeling (kleine groep)

Er zijn broeders en zusters om je heen. Neem stille tijd, ga Bijbel lezen en bidden, ook als je het zelf niet meer weet. Vraag anderen in je omgeving om voor je te bidden. Zoek een mentor die met en voor je kan bidden. Want zo kan de Geest werken.