Algemeen

Ringbijeenkomst 5 november – 19:30 uur

Ontmoeting! Dat is het woord dat van belang is in de Kerk. De gemeenten ontmoeten elkaar niet
meer in de classicale vergadering maar juist wel in de ring. ‘Een goede buur is beter dan een verre
vriend’ is een spreekwoord dat ook in de kerk waar is. Het is goed elkaar af en toe te spreken, elkaar
te bemoedigen en daarna weer met vreugde en blijdschap verder te gaan met het werk in de
gemeente. Een bijeenkomst van de ring draagt hieraan bij. Daarom wordt elke gemeente/kerkenraad
van harte uitgenodigd voor de ringbijeenkomst van de ring Apeldoorn op maandag 5 november.
Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Hoogepad, Papenberg 5, Beekbergen.
Vanaf half acht is de inloop en we beginnen om kwart voor acht (19.45 uur).

Het programma ziet er als volgt uit:
 opening (19.45 uur)
 mededelingen over de verkiezingen
 presentatie van ds. Wilbert van Iperen, classispredikant
 pauze (20.30 uur)
 kansen voor een kleine kerk (in wijk en dorp) zie de toelichting
 volgende bijeenkomst
 sluiting (21.50 uur)
Het is fijn als vooraf bekend is wie in de gelegenheid zijn deze bijeenkomst bij te wonen. Stuur een
mail naar cvVeluwe@kpnmail.nl en vermeld dat het gaat om de ring Apeldoorn.