Leren en ontmoeten

Terugblik Songs of praise 7 oktober

Onder leiding van Cor van Leeuwen hebben we prachtige liederen gezongen uit de Angelsaksische traditie. Sommige hymnes zijn heel bekend, andere wat minder. We hebben genoten!