Algemeen

Kort verslag van de vergadering van de KC

In de vergadering van de kerkenraadscommissie van 16 oktober werd op een aantal activiteiten en gebeurtenissen teruggekeken, waaronder die van de gemeenteavond van 25 september. In kleine groep zullen de resultaten van deze avond nog nader worden verwerkt. De KC is gematigd positief over het concept beleidsplan van de PGA: de PGA wordt nog meer een platform dan een centralistisch bestuurlijk apparaat. Dat dit platform er is voor het geloofsgesprek en voor overleg over meer facilitaire zaken valt toe te juichen. De gezamenlijke noemer is hiermee wel wat dunner en dat is op zich spijtig, maar kennelijk is dit de realiteit. Wel zal op centraal niveau een kerkelijk bureau actief blijven voor een aantal facilitaire zaken. Een aantal gemeenteleden heeft op het plan gereageerd en deze reacties zullen worden verwerkt in de uiteindelijke reactie van de KC richting de beleidscommissie van de PGA. Daarnaast kwam het jeugdwerk en het missionaire werk ter sprake. Zie hiervoor het aparte bericht over de PopUpkerk.