Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 21 oktober

Ds. Pim Verhoef las Psalm 18 en ging in op het thema: “God, je steun, je rots en je redding”. Bouwen op de rots Jezus is goed, maar het leven met God kan soms best ingewikkeld zijn. Duidelijk wordt dat God David tot steun was, Hij gaf hem ruimte zodat hij kon ademen en God bevrijdde hem.

Deze Psalm is geschreven 1.000 jaar voor de komst van Jezus. Toch staat er in de grondtekst, in het Hebreeuws: “Hij gaf me Jezus. Hij gaf me redding”. God bevrijdde David van zijn vijanden. Waarom? Omdat Hij hem liefhad. Dat geldt niet alleen voor David, maar ook voor ons. Gods liefde is onvoorwaardelijk en komt van één kant.

Durven wij het aan, net als in het verhaal van de koorddanser die over de Niagara-waterval liep, om in de kruiwagen van God te stappen? De zoon van de koorddanser durfde dat wel, omdat het zijn vader was. Durven wij het ook bij onze Vader?