Financiën

Wijziging rekeningnummer Actie Kerkbalans

Het rekeningnummer voor Actie Kerkbalans verandert per 1 november, wat betekent dit voor u? Als u geeft voor kerkbalans middels automatische incasso hoeft u zelf niets te doen.

Diegenen die zelf een (periodieke) gift overmaken moeten per 1 november het rekeningnummer in hun adresboek wijzigen. Het oude rekeningnummer (NL31 FVLB 0699 8443 71) komt te vervallen en wordt vervangen door het nieuwe rekeningnummer: NL50 RABO 0373 7154 20.

Jos Nijkamp

Leden en Bijdragen De Fontein