Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 28 oktober

Ds. Pieter Boomsma sprak over het thema: “Voor, tegen of met Jezus”. Dit naar aanleiding van Marcus 9: 38-41 en Marcus 10: 46-52 (Bartimeüs).

In Marcus 9 wordt iemand genezen die bezeten is door demonen. Degene die dat deed, deed dat in Jezus’ naam. Johannes vond dat maar niets. Hoorde deze man wel bij Jezus, zat hij bij de goede club? Jezus zegt: “Wie niet tegen Mij is, is voor mij!” Dat geeft ruimte. Ruimte voor zoekers, voor twijfelaars. Je wordt niet afgeschreven, maar je mag helemaal bij Jezus horen.

Even later volgt het verhaal van Bartimeüs, een randfiguur. Hij roept vanuit de diepte: help mij! Herken je deze vraag? Waarom ben je eigenlijk christen? Om in de hemel te komen, of … omdat God recht op je heeft? Dat is een spannende vraag.