Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 4 november

Spiritualiteit is in, de kerk is uit. De kerk is misschien niet zo spiritueel, maar het christelijk geloof is dat zeker wel. Lees de verschillende teksten er maar op na. In Johannes 4: 14 staat dat “Jezus water geeft en dat zal worden tot een bron waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft”.

Augustinus, een kerkvader die leefde in de vierde eeuw, heeft intensief gezocht naar de waarheid. Uiteindelijk is hij, na veel omzwervingen, de grootste denker van het christelijk geloof geworden. Hij heeft ervaren dat God niet ver weg is, maar heel persoonlijk aanwezig. Hij leeft niet buiten je, maar in je. Hij is verheven en tegelijkertijd ook heel dichtbij.

We hebben met elkaar mooie citaten uit zijn boeken gelezen. Wie weet, zet het ons aan om nog eens iets over Augustinus te gaan lezen.

YouTube player