Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 4 november

In deze bijzondere dienst is Mozes (zoon van Thomas en Machteld Hesseling) opgedragen.

Ds. Arjan Plaisier ging in op het thema: “Van wie ben je kind en van wie ben je erfgenaam?” We lazen Exodus 2: 1 – 10 (de geboorte van Mozes) en Romeinen 8: 12 – 17.

Het is eigenlijk heel vreemd: we leven op een speldenknopje in het heelal (de aarde). Tegelijkertijd zegt Paulus: we zijn erfgenamen van God. Hoe bestaat het! Aan ons wordt de keuze voorgelegd of we liever een schat op de bank willen hebben, of een schat in de hemel. De hemel lijkt ver weg en abstract, maar is er wel altijd.

Als mens zijn we geen onbeschreven blad, we zijn gestempeld door onze afkomst, onze familie, dat wat we meemaken. De Bijbel zegt daar twee dingen over:

  • We zijn kinderen van Adam en daarom zijn we erfelijk belast. Er zit veel goeds in het leven, maar ook kwaad.
  • God is afgedaald in de keten van de geslachten. Hij heeft de verloren erfenis aan het kruis weggedragen. Nu worden we niet meer alleen gestempeld door de mensheid, maar God is in ons leven gekomen.

We zijn erfgenaam van God. Wat dat betekent? Luister hieronder de dienst maar na …

YouTube player