Leren en ontmoeten

Gebedskring: bid je mee…?

In onze gemeente is een gebedskring niet weg te denken. Immers hoe zou het werk in de dienst van onze Heer kunnen plaats vinden zonder het levende gebed van haar leden? Dit kun je alleen doen maar zeker ook – zoals steeds de eeuwen door in de Kerk gebeurd is- samen met een aantal anderen. In een zogenaamde gebedskring dus.

We zijn dankbaar, dat er ook in onze nog jonge gemeente zo’n kring bestaat. We komen samen bij één van de deelnemers thuis. Het adres is: Kruizemuntstraat 881.

We drinken eerst samen koffie en daarna stellen we met elkaar een aantal gebedspunten op, die met name ook onze eigen gemeente betreffen.

We treffen elkaar steeds elke eerste en de derde dinsdag in de maand.

Dus dat is de komende maand 4 en 18 december om 11:00 uur.

Kom gerust een keer kijken. U bent bij deze van harte hiervoor uitgenodigd. Info: gbartelink155@gmail.com; jennyvanasselt@tiscali.nl