Algemeen

Voorbereiding diensten

‘De zondagse eredienst is het hoogtepunt van de week in de Fontein. Maar soms heb je een dienst waarvan je de liederen niet kent, of zelf veel mooiere liederen zou weten. Of een gedicht of afbeelding weet, die een goede aanvulling in de dienst zou kunnen zijn. Of je hebt een vraag over de tekst, die je eigenlijk allang had willen stellen …
Dan wordt het tijd om mee te helpen een dienst voor te bereiden!
Al vanaf het begin van de Fontein worden de diensten voorbereid door een voorbereidingsgroep uit de gemeente, samen met de predikant.  We vinden het van belang dat de diensten ruimte bieden voor de breedte van de Fontein en toch ook de eenheid die we vormen weergeven. Daarom mag iedereen die dat kan en wil een bijdrage leveren in de voorbereiding van de dienst. Dat klinkt misschien ingewikkeld of moeilijk, maar dat is het niet. Afgelopen zondag is al verteld dat voor de voorbereiding van de komende diensten een lijst zal worden opgehangen bij de koffietafel, waarop iedereen die dat wil zich kan aanmelden om een keer een dienst voor te bereiden. Dat kan als gezin, als (vrienden)stel, als individu of hoe dan ook.  Er is een korte handleiding (zie link) waarin beschreven is wat de voorbereiding inhoudt.

Komende zondag zal de lijst weer bij de koffietafel hangen! Maak er gebruik van en schrijf in. Wil je het wel, maar liever eerst een keer samen voorbereiden met iemand die het vaker gedaan heeft, schrijf dat er dan bij, dan wordt voor een maatje gezorgd.’

https://defonteinapeldoorn.nl/wp-content/uploads/2018/11/handleiding-voorbereiding-diensten-definitief.pdf