Financiën

Collectes september en oktober

Graag informeren wij u over de collecte-opbrengsten van de maanden september en oktober.

In de maand september is een bedrag ontvangen van € 699,16 voor de diaconie-collectes. Er is gecollecteerd voor het gemeentediaconaat (omzien naar elkaar), Kerk in Actie, Stichting Present en Stichting Kerk en Vluchteling.

De collecte-opbrengst voor “De Fontein” was in totaal een bedrag van € 793,71.

In de maand oktober is er gecollecteerd voor de volgende diaconale doelen: Christelijk Noodfonds voor Apeldoorn (CNAP), Kerk in Actie Nepal, Vakantie minder draagkrachtigen en het logeerhuis van Sinterklaas.

In totaal een opbrengst van € 635,89.

De collectes voor “De Fontein” hebben een bedrag van € 692,15 opgeleverd.

Iedereen bedankt voor deze mooie opbrengsten; contant, via collecte-bonnen of via de app.